ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2024

15ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2024

Χρυσό Μετάλλιο 
«’Oroman», Ερυθρός Ξηρός, 2021, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2023, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο
«Merlot Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2021, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

2023

23ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονικής 2023

Χρυσό Μετάλλιο – βαθμολογία 95
«Artion», Ερυθρός Ξηρός, 2017, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο – βαθμολογία 91
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2020, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο – βαθμολογία 91
«Eddial», Λευκός Αφρώδης, 2018, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο – βαθμολογία 91
«Alάtes», Λευκός Ξηρός, 2020, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Ο.Π. Κρασοχώρια Λεμεσού

Αργυρό Μετάλλιο – βαθμολογία 88
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2020, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Αργυρό Μετάλλιο – βαθμολογία 88
«’Oroman», Ερυθρός Ξηρός, 2020, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

14ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2023

Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο 
«’Oroman», Ερυθρός Ξηρός, 2020, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο
“Αrtion”, Ερυθρός Ξηρός, 2018, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2022, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2020, Γεωγραφική Ένδειξη Π.Γ.Ε. Λεμεσός

Decanter World Wine Awards 2023

Αργυρό Μετάλλιο
“Αrtion”, Ερυθρός Ξηρός, 2017, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χάλκινο Μετάλλιο
“Alάtes”, Λευκός Ξηρός, 2020, ΟΕΟΠ Κρασοχώρια Λεμεσού, Ποικιλία Ξυνιστέρι

Χάλκινο Μετάλλιο
“Óroman”, Ερυθρός Ξηρός, 2017, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Ποικιλία Γιαννούδι

2022

13ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2022

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2019, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Ποικιλία Cabernet Sauvignon

Χρυσό Μετάλλιο
«Merlot Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2019, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Ποικιλία Merlot

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 3 Ροζέ», Ερυθρωπός Ξηρός, 2021, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2021, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Ποικιλία Sauvignon blanc

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 2 Λευκός», Λευκός Ξηρός, 2021, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Alάtes», Λευκός Ξηρός, 2020, ΟΕΟΠ Κρασοχώρια Λεμεσού, Ποικιλία Ξυνιστέρι

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2020, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Ποικιλία Shiraz

2021

Expo Wine Trophy 2021 Zurich

Αργυρό Μετάλλιο – 87,2 πόντοι
“Opus Artis”, Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Έπαινος – 85,6 πόντοι
“Alάtes” Λευκός Ξηρός, 2019, ΟΕΟΠ Κρασοχώρια Λεμεσού, Ποικιλία Ξυνιστέρι

2020

Decanter World Wine Awards 2020

Αργυρό Μετάλλιο – 91 πόντοι
“Alάtes”, Λευκός Ξηρός, 2018, ΟΕΟΠ Κρασοχώρια Λεμεσού, Ποικιλία Ξυνιστέρι

Χάλκινο Μετάλλιο – 89 πόντοι
“Óroman”, Ερυθρός Ξηρός, 2017, Ποικιλιακός Οίνος

2019

12ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2019

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2017, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2018, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Concours Mondial de Bruxelles 2019

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

2018

11ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2018

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2012, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 2», Λευκός Ξηρός, 2017, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 3», Ερυθρωπός Ξηρός, 2017, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Decanter World Wine Awards 2018

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
“Opus Artis”, Ερυθρός Ξηρός, 2012, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
“Cabernet Sauvignon Vlassides”, Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
“Shiraz Vlassides”, Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2017

10ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2017

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 2», Λευκός Ξηρός, 2016, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 3», Λευκός Ξηρός, 2016, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Concours Mondial de Bruxelles 2017

Χρυσό Μετάλλιο
«Ιδιωτική Συλλογή Βλασίδη», Ερυθρός Ξηρός, 2011, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Decanter World Wine Awards 2017

Χάλκινο Μετάλλιο – 88 πόντοι
“Shiraz Vlassides”, Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χάλκινο Μετάλλιο – 89 πόντοι
“Γρίφος 2”, Λευκός Ξηρός, 2016, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Έπαινος – 84 πόντοι
“Ιδιωτική Συλλογή Vlassides”, Ερυθρός Ξηρός, 2011, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Έπαινος – 85 πόντοι
“Cabernet Sauvignon Vlassides”, Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2016

9ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2016

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2013, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2015

8ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2015

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2012, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Λευκός Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2014, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

2012

7ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2012

Αργυρό Μετάλλιο
«Ιδιωτική Συλλογή Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2008, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2009, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2010, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2011, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2011

6ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2011

Αργυρό Μετάλλιο
«Λευκός Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2010, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

2010

5ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2010

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2007, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2008, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2008

4ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2008

Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2006, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Internationale Weinprämierung Zürich 2008

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2004, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2005, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2007

2ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2007

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2003, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2004, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2006

Concours Mondial de Bruxelles 2006

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2003, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2006

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides -Βαρέλι», Ερυθρός Ξηρός, 2003, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

1oς Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2006

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2002, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides -Βαρέλι», Ερυθρός Ξηρός, 2003, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2004, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2005

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2005

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2003, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2001, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2004

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2004

Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2000, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός