Τρύγος 2022 – Αμπελώνες Βλασίδη

Ο Τρύγος του 2022 στο Οινοποιείο Βλασίδη.

Τον τρύγο του 2022 θα τον θυμόμαστε κυρίως για τις πολύ υψηλές οξύτητες και τα χαμηλά pH που παρουσίασαν στο αμπέλι όλες σχεδόν οι διεθνείς αλλά και γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών, λευκές και ερυθρές, με μοναδική εξαίρεση το Ξυνιστέρι, το οποίο θα μείνει στη μνήμη μας για την υπερπαραγωγική του χρονιά. Αλλά ας αναλύσουμε πιο διεξοδικά τους παράγοντες εκείνους που καθόρισαν την εσοδεία του 2022.

Το συνολικό ύψος των βροχοπτώσεων στην περιοχή μας, για την περίοδο Οκτώβριου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, ήταν περίπου 795mm βροχής. Ο μήνας με τις περισσότερες βροχοπτώσεις ήταν ο Δεκέμβριος του 2021 (317mm βροχής) και ακολούθησε ο Ιανουάριος του 2022 (254mm βροχής), οι οποίοι συγκεντρώνουν πάνω από το 70% του συνόλου των βροχοπτώσεων. Η τελευταία βροχόπτωση έλαβε χώρα στις 25 Μαρτίου του 2022. Αυτό είχε ως επακόλουθο το έντονο αβιοτικό στρες κατά την περίοδο της ωρίμασης λόγω λειψυδρίας από τα τέλη Μαρτίου, αλλά ταυτόχρονα και τη σχεδόν εξαιρετική υγιεινή των φυτών, λόγω απουσίας ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών.

Ο χειμώνας του 2022 ήταν ήπια ψυχρός με τις μέσες ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες, σε όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, να ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το 2021. Γεγονός που δικαιολογεί και τη μερική οψίμιση της ωρίμασης στις διεθνείς και γηγενείς ποικιλίες του οινοποιείου.

Τα φαινολογικά στάδια στην εσοδεία του 2022 διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Έκπτυξη -πρώτο 10ήμερο του Απρίλη
  • Άνθιση -δεύτερο 10ήμερο του Μάη
  • Περκασμός -μέσα Ιουλίου
  • Τρύγος -αρχές Αυγούστου με μέσα Οκτώβρη

Οι χαμηλές θερμοκρασίες Ιουλίου και Αυγούστου του 2022 απέδωσαν αργή τεχνολογική ωρίμαση στις λευκές ποικιλίες μας. Οι λευκοί οίνοι του Οινοποιείου Βλασίδη για την εσοδεία 2022 χαρακτηρίζονται από χαμηλούς σχετικά βαθμούς αλκοόλης, υψηλές οξύτητες, χαμηλά pH και αρωματική τυπικότητα της εκάστοτε ποικιλίας, ιδιαίτερα για το Sauvignon blanc και το Ασύρτικο.

Σχετικά με το Ξυνιστέρι, είχε μία υπερπαραγωγική χρονιά και αυτό μάλλον οφείλεται στις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο της άνθησης. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να μας εκπλήσσει με τον πολύπλευρο χαρακτήρα του, ο οποίος επηρεάστηκε από τις αβιοτικές συνθήκες (έδαφος, κλίμα, υψόμετρο, κατεύθυνση κ.λπ.), το βιοτικό περιβάλλον και τις προσαρμοσμένες ανθρώπινες δραστηριότητες στον αμπελώνα. Η αρωματική και η γευστική έκφραση της ίδιας ποικιλίας, σε διαφορετικές υποπεριοχές στο Κοιλάνι, συχνά διαφέρει αισθητά και αυτό μας δίνει επιπλέον ώθηση κάθε χρόνο να πειραματιζόμαστε οινοποιητικά. Αυτό πράξαμε και φέτος.

Στις ερυθρές ποικιλίες σημαντικό αντίκτυπο στη φαινολική ωρίμαση των ποικιλιών Γιαννούδι, Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon και Merlot είχαν οι χαμηλές θερμοκρασίες στα τέλη Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Έχοντας λοιπόν εξαιρετικής ποιότητας πρώτης ύλη το μόνο που έμενε να γίνει ήταν να διαχειριστούμε κατάλληλα τις εκχυλίσεις. Τα ερυθρά κρασιά του οινοποιείου για την εσοδεία 2022 χαρακτηρίζονται από πλούσιο φαινολικό φορτίο, όγκο και λιπαρότητα. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερυθρών οίνων του 2022 έχει μπει ήδη σε δρύινα γαλλικά βαρέλια και θα παραμείνει για ωρίμαση τουλάχιστον για 12 μήνες.