Πρόγραμμα QUALIWine – Ποικιλία Γιαννούδι – Οινοποιείο Βλασίδη

Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος QUALIWine για την Ποικιλία Γιαννούδι από το Οινοποιείο Βλασίδη

 

Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Τρέχον Πρόγραμμα: CONCEPT Pillar I. Smart Growth and Program: Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications.

Ερευνητική πρόταση: QUALIWine – Συσχέτιση των μοναδικών μονοποικιλιακών δεικτών ποιότητας της ποικιλίας Γιαννούδι με χρήση χημικής ανάλυσης και αισθητηριακών μετρήσεων: ταξινόμηση, αναγνώριση προτύπων και ομαδοποίηση με βάση τη διαχείριση του τρύγου και του αμπελώνα.

Επισκόπηση έργου: Το πρόγραμμα QUALIWIne είχε ως κύριο στόχο να εργαστεί προς όφελος της βιομηχανίας, δημιουργώντας μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα για τα εξαιρετικά κρασιά με δυσκολία διαχείρισης στον αμπελώνα, που προέρχονται από την ευγενή αλλά μέχρι σήμερα ανεξερεύνητη κυπριακή γηγενή ποικιλία σταφυλιών «Γιαννούδι». Διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της καλλιέργειάς της, την αύξηση των όγκων παραγωγής της, καθώς και τη διαρκή ποιοτική της βελτίωση. Το πρόγραμμα QUALIWine επέτρεψε στο Οινοποιείο Βλασίδη να υποστηρίξει την εμπειρία του με επιστημονικά δεδομένα, τα οποία θα συμβάλουν τελικά στην αναβάθμιση της ποιότητας και της αξίας του τελικού προϊόντος, τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά με:

  1. Αποκρυπτογράφηση του τρόπου με τον οποίο η βιοχημική ταυτότητα των κρασιών και χυμών από την ποικιλία Γιαννούδι σχετίζονται με το μεσοκλίμα και τις καλλιεργητικές συνθήκες του αμπελώνα.
  2. Καθιέρωση μιας λειτουργικής και ισχυρής αναλυτικής ροής εργασιών σε συνδυασμό με μεθόδους και στρατηγικές πολυπαραγοντικής ανάλυσης που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για την παροχή βασικών φυσικοχημικών πληροφοριών για τα ακόμη ανεξερεύνητα κυπριακά κρασιά που προέρχονται από την ποικιλία Γιαννούδι.
  3. Διερεύνηση του αρωματικού δυναμικού της υψηλής αξίας γηγενούς ποικιλίας Γιαννούδι ως πρόδρομος του δυνητικού αρωματικού χαρακτήρα των κρασιών της και πώς αυτό επηρεάζεται από τα διάφορα μεσοκλίματα και τις τεχνικές διαχείρισης του αμπελώνα.