ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2019

12ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2019

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2017, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2018, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Concours Mondial de Bruxelles 2019

Αργυρό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

2018

11ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2018

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 3», Ερυθρωπός Ξηρός, 2017, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2012, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 2», Λευκός Ξηρός, 2017, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Decanter 2018

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
Cabernet Sauvignon Vlassides, 2015

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
Opus Artis, 2012

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
Shiraz Vlassides, 2016

2017

10ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2017

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 2», Λευκός Ξηρός, 2016, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 3», Λευκός Ξηρός, 2016, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Concours Mondial de Bruxelles 2017

Χρυσό Μετάλλιο
«Ιδιωτική Συλλογή Βλασίδη», Ερυθρός Ξηρός, 2011, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Decanter 2017

Έπαινος – 85 πόντοι
Cabernet Sauvignon Vlassides, 2014

Έπαινος – 84 πόντοι
Private selection Vlassides, 2011

Χάλκινο Μετάλλιο – 88 πόντοι
Shiraz Vlassides, 2015

Χάλκινο Μετάλλιο – 89 πόντοι
Grifos 2, 2016

2016

9ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2016

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2013, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2015

8ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2015

Αργυρό Μετάλλιο
«Sauvignon blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός

2012

7ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2012

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2009, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Μονοποικιλιακός