ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2019

12ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2019

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Καπερνέ Σωβινιό

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2017, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Σιηράζ

Χρυσό Μετάλλιο
«Sauvignon Blanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2018, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Σοβινιόν Μπλαν

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Concours Mondial de Bruxelles 2019

Αργυρό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Αργυρό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2014, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

2018

11ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2018
Στα πλαίσια του 11ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στη σχετική τελετή βράβευσης που έγινε στην Αγία Νάπα, το Οινοποιείο Βλασίδη απέσπασε πέντε σπουδαίες διακρίσεις:

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 3», Ερυθρωπός Ξηρός, 2017, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Opus Artis», Ερυθρός Ξηρός, 2012, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 2», Λευκός Ξηρός, 2017, Ποικιλιακός Οίνος, Πολυποικιλιακός

Χρυσό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2016, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Σιηράζ

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2015, Τοπικός Οίνος Λεμεσού, Καπερνέ Σωβινιό

Decanter 2018

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
Cabernet Sauvignon 2015

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
Opus Artis 2012

Χάλκινο Μετάλλιο – 86 πόντους
Shiraz 2016

2017

10ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2017

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 2», Λευκός Ξηρός, 2016

Χρυσό Μετάλλιο
«Γρίφος 3», Λευκός Ξηρός, 2016

Concours Mondial de Bruxelles 2017

Στον έγκριτο, διεθνή διαγωνισμό οίνου «Concours Mondial de Bruxelles 2017» συμμετείχε φέτος το Οινοποιείο Βλασίδη, πετυχαίνοντας να αποκομίσει δύο πολύ σπουδαία μετάλλια:

Χρυσό Μετάλλιο
για το κρασί «Ιδιωτική Συλλογή Βλασίδη, 2011»

Αργυρό Μετάλλιο
για το κρασί «Cabernet Sauvignon Βλασίδη, 2014»

O ΛΕΥΚΟΣ ΒΛΑΣΙΔΗ 2014 συγκέντρωσε την 5η καλύτερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα λευκά ξηρά κρασιά που συμμετείχαν στον 8ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου 2015, αποσπώντας ασημένιο μετάλλιο.

Το CABERNET SAUVIGNON ΒΛΑΣΙΔΗ 2012 συγκέντρωσε την 2η καλύτερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα ερυθρά ξηρά κρασιά που συμμετείχαν στον 8ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου 2015, αποσπώντας χρυσό μετάλλιο.

Decanter 2017

Έπαινος – 85 πόντοι
Cabernet Sauvignon 2014

Έπαινος – 84 πόντοι
Private selection 2011

Χάλκινο Μετάλλιο – 88 πόντοι
Shiraz 2015

Χάλκινο Μετάλλιο – 89 πόντοι
Grifos 2 2016

2016

9ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2016

Αργυρό Μετάλλιο
«Shiraz Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2014

Αργυρό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2013

Αργυρό Μετάλλιο
«Sauvignon Βlanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2015

2015

8ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2015

Αργυρό Μετάλλιο
«Sauvignon Βlanc Vlassides», Λευκός Ξηρός, 2014

2012

8ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2015

Χρυσό Μετάλλιο
«Cabernet Sauvignon Vlassides», Ερυθρός Ξηρός, 2012